Elia Fitriana S.Pd
NIK: 28
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: GTT
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Diski

085270085030
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004979011759